Copyright © 2012 "Powered by Doubleaa for MAYC-ICT (Moengo)"  ·  All Rights reserved  ·  SVC heeft de ANBI status.
Meld een probleem aan de web-master
Stichting Vrienden van Christoforus
SVC op Facebook
RSS Feed
Adverteren

Wederverkoop Suriname jaarkalender gestopt


Wij zijn gestopt met de wederverkoop van suriname jaarkalender.Wilt u een kalender aanschaffen, kijk dan op http://www.surinamekalender.com

Klik hier -> http://stichtingvriendenvanchristoforus.nl/Nieuwsbrieven.php voor onze nieuwsbrieven.
Extra ondersteuning aan het internaat. (Januari 2017)


Wegens de economische situatie in Suriname, heeft het internaat ons verzocht extra financiële ondersteuning te verlenen. Zo verstrekken wij een voorschot op de te verwachtten oninbare kostgelden en betalen wij voor het opschonen van het terrein van het internaat.
Reparaties directiewoning ( Januari 2017)


De SVC heeft de reparaties aan de directiewoning van het internaat, gefinancieerd. 
De Stichting Vrienden van Christoforus is een in Nederland gevestigde stichting.

Het doel van deze stichting is:
het ondersteunen van de te Suriname gevestigde stichting: “Christoforusstichting”, die ten doel heeft het bevorderen van de opleiding en vorming van uit het binnenland van Suriname afkomstige jongens en meisjes, door het aanbieden van huisvesting en begeleiding in zowel materieel, cultureel en maatschappelijk opzicht te stimuleren.
Op onze website vindt u informatie over het ontstaan van de SVC en activiteiten/projecten in Nederland en in Suriname.
Behalve de informatie over de SVC, wordt u ook geïnformeerd over de de stichting in Suriname en het hier aan gerelateerd internaat.